Fokker D-VII

DVII_015Een van de bekendste gevechtsvliegtuigen aller tijden en mogelijk het beste uit de gehele Eerste Wereldoorlog. Ontwikkeld gedurende 1917 en op grote schaal in gebruik genomen in april 1918. In het najaar van 1918 waren meer dan veertig 'Jagdstaffeln' uitgerust met dit type en de D-VII bouwde in de laatste maanden van de oorlog een geweldige reputatie op en een zeer succesvolle staat van dienst.
Vliegers roemden zijn kwaliteiten: plezierig te vliegen en toch zeer wendbaar tot op grote hoogte; daarnaast de mogelijkheid om aan de propeller 'hangend' te klimmen wat hem in het gevecht een duidelijk overwicht gaf op de geallieerde machines, geholpen door zijn standaard bewapening van twee Spandau mitrailleurs.
Ten tijde van de wapenstilstand in 1918 had Fokker 412 D-VII's afgeleverd; het overgrote deel werd in licentie geproduceerd door andere fabrieken, met als belangrijkste Albatros. In het verdrag werd dit toestel specifiek genoemd als 'oorlogsbuit' en over te  dragen aan de geallieerden. Fokker heeft echter een groot aantal gereedstaande maar nog niet afgeleverde D-VII's per trein naar Nederland weten te smokkelen.
Als krachtbron zijn twee motortypes in gebruik geweest: een 160 pk Mercedes D.III en een 185 pk BMW IIIa, beide een 6-cylinder watergekoelde lijnmotor.

Gegevens
Productie: 1918, enkele duizenden stuks (waarvan er op de gehele wereld nog 7 over zijn)
Motor: 160 pk. Mercedes D.IIIa / 185 pk BMW IIIa.
Maximum snelheid: 202 km/uur.
Gewicht: leeg 687 kg.
Afmetingen: spanwijdte 8,90 m
lengte 9,95 m

De Vroege Vogels' Fokker D-VII
Deze D-VII is een reconstructie (replica) waarin vele originele onderdelen zijn verwerkt. Zo is de motor een originele Mercedes D-IIIa "hochkomprimiert" uit 1918, d.w.z. in staat om 185 pk te leveren. De historie van de motor is grotendeels achterhaald door Hans Willem van Overbeek, auteur van artikelen in het tijdschrift Verenigde Vleugels; naar aanleiding van het serienummer is bekend dat hij is gemonteerd geweest in een door de Ostdeutsche Albatros Werke (OAW) gebouwde D-VII, met serienummer 8493/18 (zie foto).

Deze D-VII heeft echter nooit het front bereikt; in 1919 is hij met 21 andere D-VII's naar Canada overgebracht. Van 1919 tot 1920 heeft hij testvluchten gemaakt vanaf Camp Borden. Van 6 tot 8 mei van dat jaar is hij tentoongesteld voor het publiek en daarna geschonken aan de universiteit van Manitoba vanwege een luchtvaartcursus. Daarna zijn er geen gegevens van wat er met het vliegtuig is gebeurd. De motor is kennelijk vervoerd naar Australië, waar de Stichting Vroege Vogels hem op het eiland Tasmanië heeft verworven. Een aardig detail is de garantietermijn, "Garantie bis 27-03-19", die op de linkerzijde van het motorblok vermeld is.
Ook de radiateur, de propeller, de benzinetank en enkele instrumenten zijn origineel uit het tijdperk dat de D-VII in serie werd geproduceerd.
De vleugels zijn bekleed en in de juiste kleur gebracht, dat wil zeggen in het kleurenschema van de Luchtvaartafdeling (LvA) van de jaren twintig van de vorige eeuw. De LvA heeft van 1914 tot 1921 als nationaliteits teken de oranje bol gedragen. Op 5 oktober 1921 werd overgegaan op een rood-wit-blauwe cirkel met in het midden een oranje stip. Hoewel er geen officieel besluit bestond over het aanbrengen van de tekens, werd door de LvA aangegeven dat het rode segment naar de voorzijde van de vleugel gericht moest zijn (zoals op de Vroege Vogels D-VII). Vanaf 1931 bracht de LvA echter de tekens op een andere wijze aan, met het witte segment naar de achterzijde van de vleugel. Deze methode werd op 23 december 1932 per Koninklijk Besluit No. 90 vastgelegd en werd vanaf die datum gehanteerd voor alle militaire vliegtuigen. Een tweetal foto's die dit illustreren is te vinden door op de link te klikken: historische foto's D-VII. Hier vindt u een zogenaamde "vijf vingers aan een hand"-formatie met Lnt. Versteegh als leider en een foto van de "563". (Voor locatie-freaks: de formatie vloog in noordoostelijke richting over het Haagse centraal station).
Zoals destijds wielen met banden van wit rubber werden gebruikt, is dat ook het geval bij de Vroege Vogels D-VII. Zie ook het korte filmpje onder de link: film (132kb) over D-VII in aanbouw. 
Tijdens de Jaarlijkse Dubbeldekker Fly-In, in juli 2006, vierde de Stichting Vroege Vogels de officiële Roll-Out van de D-VII. Tijdens dit prachtige weekeinde werd hij getoond aan publiek en pers. Van dit evenement verschenen talloze artikelen en foto's in luchtvaarttijdschriften over de gehele wereld.
Onderstaande foto's geven een indruk van het ontstaan van de D-VII en de voortgang van de bouw.

Meer foto's:

Fokker D-VIIFokker D-VIIFokker D-VIIFokker D-VIIFokkerDVII

Foto’s en tekst mogen slechts worden gebruikt met schriftelijke toestemming van de auteurs. Copyright foto’s ©2009: Stichting “Vroege Vogels”.